Kancelaria prawna
dla branży medycznej

Jesteśmy specjalistyczną kancelarią prawa medycznego.
Dbamy o bezpieczeństwo prawne placówek medycznych i osób wykonujących zawody medyczne.

O nas

Adwokat Bartłomiej Achler

Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia. Od ponad 10 lat doradza placówkom medycznym w całym kraju.

Świadczy specjalistyczną  pomoc prawną na rzecz publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne.

Reprezentuje placówki medyczne w postępowaniach administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej oraz w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów  z tytułu błędów medycznych.

Prowadzi wykłady i szkolenia związane z prawnymi aspektami wykonywania działalności leczniczej. Jest autorem bloga prawodlazdrowia.pl,  a także pierwszego w Polsce podcastu o prawie dla branży medycznej Prawo dla zdrowia.

Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W swojej pracy stawia na proste i skuteczne – choć często nieoczywiste – rozwiązania.

Adwokat Katarzyna Achler

Specjalizuje się w postępowaniach karnych oraz cywilnych związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.

Reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów z tytułu błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta. Występuje w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Występuje jako obrońca osób wykonujących zawody medyczne w sprawach karnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej.

Występuje również w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Potrzeby Klientów i ich bezpieczeństwo prawne zawsze stawia na pierwszym miejscu.

W czym możemy Ci pomóc?

Zapewniamy placówkom medycznym opiekę prawną w kluczowych obszarach działalności:

 • Pomożemy Ci wybrać formę prawną dla Twoje placówki medycznej;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację podmiotu leczniczego (regulaminy, procedury, umowy);
 • Zarejestrujemy Twój podmiot leczniczy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 • Pomożemy Ci wybrać właściwy rodzaj umowy z personelem;
 • Przygotujemy umowy z personelem medycznym i pomocniczym;
 • Opracujemy regulamin pracy i regulamin wynagradzania;
 • Będziemy Cię reprezentować w sporach z personelem;
 • Zapewnimy wsparcie prawne w postępowaniach kontrolnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Przeprowadzimy audyt ochrony danych osobowych w Twojej placówce;
 • Przeszkolimy Twój personel z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Przygotujemy dokumentację i procedury związane z ochroną danych osobowych;
 • Zapewnimy Ci wsparcie w kontaktach z Prezesem UODO i innymi organami;
 • Będziemy Cię reprezentować w sporach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych.
 • Pomożemy Ci przygotować się do kontroli wojewody, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, UODO, inspekcji sanitarnej, URPL i innych;
 • Przeprowadzimy Cię przez postępowanie kontrolne i pomożemy wdrożyć zalecenia pokontrolne;
 • Będziemy Cię reprezentować w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądem administracyjnym w sprawach związanych z kontrolą.
 • Przygotujemy dla Ciebie umowy, zgody i klauzule niezbędne w procesie obsługi pacjenta;
 • Zadbamy, aby Twoja placówka spełniła wszystkie wymogi prawne konieczne w procesie udzielania świadczeń;
 • Zapewnimy Ci wsparcie przy obsłudze skarg i roszczeń pacjentów;
 • Przeszkolimy Twój personel z zakresu praw pacjenta i odpowiedzialności za ich naruszenie;
 • Pomożemy we wdrożeniu dobrych praktyk obsługi pacjenta minimalizujących ryzyko odpowiedzialności prawnej.
 • Doradzimy Ci, jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za błędy medyczne;
 • Pomożemy Ci przygotować się do procesu o błąd medyczny;
 • Będziemy Cię reprezentować w sprawach sądowych (cywilnych i karnych) związanych z błędami medycznymi;
 • Reprezentujemy personel medyczny w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 • Zapewnimy Ci wsparcie w negocjacjach z pacjentami i ubezpieczycielem.
 • Przygotujemy procedury udostępniania i zabezpieczania dokumentacji medycznej;
 • Pomożemy Ci wdrożyć Elektroniczną Dokumentację Medyczną oraz dokumentację medyczną w postaci elektronicznej;
 • Zapewnimy Ci wsparcie przy opracowaniu wzorów dokumentacji medycznej w Twojej placówce.
 • Przeprowadzimy wszechstronną analizę prawną placówki medycznej w kluczowych obszarach jej działalności;
 • Zidentyfikujemy ryzyka i zagrożenia prawne oraz doradzimy, jak je wyeliminować;
 • Sporządzimy pisemny raport z audytu wraz z rekomendacjami konkretnych działań;
 • Zapewnimy Ci wsparcie prawne przy wdrożeniu zaleceń audytu.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę prawną badań klinicznych;
 • Opracowujemy dokumentację formalnoprawną badań klinicznych, w tym również projektów międzynarodowych;
 • Zapewniamy wsparcie w postępowaniach przed URPL;
 • Pomagamy w postępowaniach kontrolnych projektów związanych z prowadzeniem badań klinicznych.
 • Doradzimy Ci, jak przygotować sukcesję Twojego biznesu;
 • Pomożemy zidentyfikować ryzyka prawne;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację i będziemy nadzorować przeprowadzenie sukcesji;
 • Zapewnimy wsparcie w sporach związanych z dziedziczeniem i sukcesją podmiotu leczniczego.
 • Zapewnimy Ci wszechstronne wsparcie prawne w procesie przekształcenia, przejęcia lub połączenia Twojej placówki medycznej;
 • Ocenimy potencjalne ryzyka i zagrożenia związane z transakcją;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację i będziemy nadzorować proces przekształcenia, przejęcia lub połączenia;
 • Będziemy Cię reprezentować przed wszystkimi organami;
 • Zapewnimy Ci wsparcie prawne w negocjacjach.
 • Prowadzimy szkolenia (tradycyjne i online) z prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej;
 • Oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia wewnętrzne – tylko dla twojego personelu z indywidualnie opracowanym programem dostosowanym do specyfiki twojego podmiotu;
 • Najpopularniejsze tematy:
  • Dokumentacja medyczna;
  • Odpowiedzialność cywilna i karna za błąd medyczny;
  • RODO i ochrona danych osobowych;
  • Zatrudnienie w placówce medycznej.

Dlaczego my?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby, oczekiwania i obawy właścicieli i osób zarządzających placówkami medycznymi.

Poprzez specjalistyczne doradztwo prawne pomagamy przedsiębiorcom z branży medycznej w zapanowaniu nad prawnymi aspektami ich biznesów.

Pomoc znajdą u nas zarówno podmioty lecznicze, jak i indywidualne oraz grupowe praktyki zawodowe.

Nie jesteśmy jednak „typową” kancelarią prawa medycznego. Patrzymy szerzej…

Nie zapominamy, że działalność lecznicza, pomimo swojej specyfiki – jest również takim samym biznesem, jak inne.

Mamy świadomość, że problemy naszych Klientów często są złożone, a placówki medyczne potrzebują wsparcia nie tylko w zakresie wąsko rozumianego prawa medycznego, ale także z wielu innych, przenikających się, dziedzin prawa.

Zawsze szukamy rozwiązań, które łączą efektywność biznesową z bezpieczeństwem prawnym.

Stawiamy na proste i skuteczne rozwiązania.

Nie lubimy jednak rutyny. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i zawsze możesz liczyć na naszą innowacyjność i pomysłowość.

Jeżeli więc szukasz prostych i skutecznych, być może nieoczywistych, ale zawsze zgodnych z prawem rozwiązań prawnych dla swojego biznesu – to będziemy się dobrze rozumieć.

Formy współpracy

1

Stała opieka prawna (abonament)

W ramach stałego miesięcznego abonamentu otrzymujesz wsparcie prawne Kancelarii we wszystkich bieżących sprawach związanych z prowadzeniem placówki medycznej.

Wysokość abonamentu zawsze ustalamy indywidualnie, na podstawie wcześniejszej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta.

2

Współpraca projektowa

Jeżeli nie potrzebujesz stałego wsparcia  prawników, a potrzebujesz jedynie zrealizować konkretny projekt (np. wdrożenie RODO lub proces o błąd medyczny), wówczas odpowiednim modelem współpracy będzie współpraca projektowa.

W tym wariancie najpierw ustalamy Twoje potrzeby, następnie zakres prac Kancelarii oraz wysokość wynagrodzenia i termin realizacji.

Na blogu "Prawo dla zdrowia" przeczytasz...

Ostatnie miesiące w kancelarii  upływają pod hasłem “Zakładamy podmiot leczniczy”. Jednym z najczęściej powtarzających się pytań od naszych Klientów, jest(…)

Jeżeli planujesz otwarcie własnego gabinetu, prędzej, czy później zadasz sobie to pytanie – Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Co wybrać? (…)
W tym i tym artykule mogłeś przeczytać, na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym. Jeżeli postanowiłeś (…)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

ACHLER Kancelaria adwokacka 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności | Strona wykonana przez Marketing Prawników