Kancelaria prawna
dla branży medycznej

Jesteśmy specjalistyczną kancelarią prawa medycznego.
Dbamy o bezpieczeństwo prawne placówek medycznych i osób wykonujących zawody medyczne.

O nas

Adwokat Bartłomiej Achler

Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia. Od ponad 10 lat doradza placówkom medycznym w całym kraju.

Świadczy specjalistyczną  pomoc prawną na rzecz publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne.

Reprezentuje placówki medyczne w postępowaniach administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej oraz w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów  z tytułu błędów medycznych.

Prowadzi wykłady i szkolenia związane z prawnymi aspektami wykonywania działalności leczniczej. Jest autorem bloga prawodlazdrowia.pl. a także pierwszego w Polsce podcastu o prawie dla branży medycznej Prawo dla zdrowia.

Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W swojej pracy stawia na proste i skuteczne – choć często nieoczywiste – rozwiązania.

Adwokat Katarzyna Achler

Specjalizuje się w postępowaniach karnych oraz cywilnych związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.

Reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów z tytułu błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta. Występuje w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Występuje jako obrońca osób wykonujących zawody medyczne w sprawach karnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej.

Występuje również w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Potrzeby Klientów i ich bezpieczeństwo prawne zawsze stawia na pierwszym miejscu.

W czym możemy Ci pomóc?

Zapewniamy placówkom medycznym opiekę prawną w kluczowych obszarach działalności:

 • Pomożemy Ci wybrać formę prawną dla Twoje placówki medycznej;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację podmiotu leczniczego (regulaminy, procedury, umowy);
 • Zarejestrujemy Twój podmiot leczniczy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 • Pomożemy Ci wybrać właściwy rodzaj umowy z personelem;
 • Przygotujemy umowy z personelem medycznym i pomocniczym;
 • Opracujemy regulamin pracy i regulamin wynagradzania;
 • Będziemy Cię reprezentować w sporach z personelem;
 • Zapewnimy wsparcie prawne w postępowaniach kontrolnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Przeprowadzimy audyt ochrony danych osobowych w Twojej placówce;
 • Przeszkolimy Twój personel z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Przygotujemy dokumentację i procedury związane z ochroną danych osobowych;
 • Zapewnimy Ci wsparcie w kontaktach z Prezesem UODO i innymi organami;
 • Będziemy Cię reprezentować w sporach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych.
 • Pomożemy Ci przygotować się do kontroli wojewody, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, UODO, inspekcji sanitarnej, URPL i innych;
 • Przeprowadzimy Cię przez postępowanie kontrolne i pomożemy wdrożyć zalecenia pokontrolne;
 • Będziemy Cię reprezentować w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądem administracyjnym w sprawach związanych z kontrolą.
 • Przygotujemy dla Ciebie umowy, zgody i klauzule niezbędne w procesie obsługi pacjenta;
 • Zadbamy, aby Twoja placówka spełniła wszystkie wymogi prawne konieczne w procesie udzielania świadczeń;
 • Zapewnimy Ci wsparcie przy obsłudze skarg i roszczeń pacjentów;
 • Przeszkolimy Twój personel z zakresu praw pacjenta i odpowiedzialności za ich naruszenie;
 • Pomożemy we wdrożeniu dobrych praktyk obsługi pacjenta minimalizujących ryzyko odpowiedzialności prawnej.
 • Doradzimy Ci, jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za błędy medyczne;
 • Pomożemy Ci przygotować się do procesu o błąd medyczny;
 • Będziemy Cię reprezentować w sprawach sądowych (cywilnych i karnych) związanych z błędami medycznymi;
 • Reprezentujemy personel medyczny w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 • Zapewnimy Ci wsparcie w negocjacjach z pacjentami i ubezpieczycielem.
 • Przygotujemy procedury udostępniania i zabezpieczania dokumentacji medycznej;
 • Pomożemy Ci wdrożyć Elektroniczną Dokumentację Medyczną oraz dokumentację medyczną w postaci elektronicznej;
 • Zapewnimy Ci wsparcie przy opracowaniu wzorów dokumentacji medycznej w Twojej placówce.
 • Przeprowadzimy wszechstronną analizę prawną placówki medycznej w kluczowych obszarach jej działalności;
 • Zidentyfikujemy ryzyka i zagrożenia prawne oraz doradzimy, jak je wyeliminować;
 • Sporządzimy pisemny raport z audytu wraz z rekomendacjami konkretnych działań;
 • Zapewnimy Ci wsparcie prawne przy wdrożeniu zaleceń audytu.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę prawną badań klinicznych;
 • Opracowujemy dokumentację formalnoprawną badań klinicznych, w tym również projektów międzynarodowych;
 • Zapewniamy wsparcie w postępowaniach przed URPL;
 • Pomagamy w postępowaniach kontrolnych projektów związanych z prowadzeniem badań klinicznych.
 • Doradzimy Ci, jak przygotować sukcesję Twojego biznesu;
 • Pomożemy zidentyfikować ryzyka prawne;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację i będziemy nadzorować przeprowadzenie sukcesji;
 • Zapewnimy wsparcie w sporach związanych z dziedziczeniem i sukcesją podmiotu leczniczego.
 • Zapewnimy Ci wszechstronne wsparcie prawne w procesie przekształcenia, przejęcia lub połączenia Twojej placówki medycznej;
 • Ocenimy potencjalne ryzyka i zagrożenia związane z transakcją;
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację i będziemy nadzorować proces przekształcenia, przejęcia lub połączenia;
 • Będziemy Cię reprezentować przed wszystkimi organami;
 • Zapewnimy Ci wsparcie prawne w negocjacjach.
 • Prowadzimy szkolenia (tradycyjne i online) z prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej;
 • Oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia wewnętrzne – tylko dla twojego personelu z indywidualnie opracowanym programem dostosowanym do specyfiki twojego podmiotu;
 • Najpopularniejsze tematy:
  • Dokumentacja medyczna;
  • Odpowiedzialność cywilna i karna za błąd medyczny;
  • RODO i ochrona danych osobowych;
  • Zatrudnienie w placówce medycznej.

Dlaczego my?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby, oczekiwania i obawy właścicieli i osób zarządzających placówkami medycznymi.

Poprzez specjalistyczne doradztwo prawne pomagamy przedsiębiorcom z branży medycznej w zapanowaniu nad prawnymi aspektami ich biznesów.

Pomoc znajdą u nas zarówno podmioty lecznicze, jak i indywidualne oraz grupowe praktyki zawodowe.

Nie jesteśmy jednak „typową” kancelarią prawa medycznego. Patrzymy szerzej…

Nie zapominamy, że działalność lecznicza, pomimo swojej specyfiki – jest również takim samym biznesem, jak inne.

Mamy świadomość, że problemy naszych Klientów często są złożone, a placówki medyczne potrzebują wsparcia nie tylko w zakresie wąsko rozumianego prawa medycznego, ale także z wielu innych, przenikających się, dziedzin prawa.

Zawsze szukamy rozwiązań, które łączą efektywność biznesową z bezpieczeństwem prawnym.

Stawiamy na proste i skuteczne rozwiązania.

Nie lubimy jednak rutyny. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i zawsze możesz liczyć na naszą innowacyjność i pomysłowość.

Jeżeli więc szukasz prostych i skutecznych, być może nieoczywistych, ale zawsze zgodnych z prawem rozwiązań prawnych dla swojego biznesu – to będziemy się dobrze rozumieć.

Formy współpracy

1

Stała opieka prawna (abonament)

W ramach stałego miesięcznego abonamentu otrzymujesz wsparcie prawne Kancelarii we wszystkich bieżących sprawach związanych z prowadzeniem placówki medycznej.

Wysokość abonamentu zawsze ustalamy indywidualnie, na podstawie wcześniejszej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta.

2

Współpraca projektowa

Jeżeli nie potrzebujesz stałego wsparcia  prawników, a potrzebujesz jedynie zrealizować konkretny projekt (np. wdrożenie RODO lub proces o błąd medyczny), wówczas odpowiednim modelem współpracy będzie współpraca projektowa.

W tym wariancie najpierw ustalamy Twoje potrzeby, następnie zakres prac Kancelarii oraz wysokość wynagrodzenia i termin realizacji.

Na blogu "Prawo dla zdrowia" przeczytasz...

W tym i tym artykule mogłeś przeczytać, na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym (…)

W tym wpisie pisałem o tym, jak prowadzić marketing medyczny i o czym pamiętać promując swoją działalność leczniczą (…)

Prowadzenie placówki medycznej, niezależnie od skali działalności, to biznes, jak każdy inny. Zgodzisz się chyba, że zapanowanie nad (…)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

ACHLER Kancelaria adwokacka 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka Prywatności | Strona wykonana przez Marketing Prawników