Katarzyna Achler

Katarzyna Achler

Jestem adwokatem. Wykonuję zawód w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Następnie odbyłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam w warszawskich kancelariach prawnych, z którymi współpracę rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Już jako aplikant adwokacki występowałam przed sądami powszechnymi w licznych postępowaniach cywilnych i karnych. Reprezentowałam klientów również w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, a także w postępowaniach przed sądami wojskowymi.

Prawo nie jest moją jedyną pasją. Ukończyłam filologię romańską, profil iberystyczny, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat wykonuję zawód tłumacza przysięgłego języków hiszpańskiego i francuskiego.

Prywatnie jestem wielką miłośniczką kultury i literatury iberyjskiej. Kocham psy.

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W zakres świadczonej pomocy prawnej w szczególności wchodzą takie dziedziny prawa jak:

Sprawy karne

Specjalizuję się w prawie karnym. Występuję jako obrońca lub pełnomocnik w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych. Pomagam swoim Klientom również w sprawach z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Jesteś podejrzanym lub oskarżonym?

Pomagam podejrzanym oraz oskarżonym na wszystkich etapach postępowania karnego lub karnoskarbowego.

Zadbaj o pomoc adwokata już na etapie śledztwa lub dochodzenia. Pomagę Ci w obronie Twoich praw już w postępowaniu przygotowawczym, a następnie w postępowaniu sądowym. Wspólnie opracujemy strategię procesową i będziemy ją realizować we wszystkich stadiach postępowania. Moja pomoc obejmuje m.in.:

 • przygotowanie właściwej strategii procesowej;
 • reprezentację przed organami postępowania;
 • udział w przesłuchaniach i innych czynnościach procesowych;
 • składanie wniosków dowodowych, pism procesowych i oświadczeń;
 • pomoc w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych;
 • udział w posiedzeniach sądowych;
 • składanie środków odwoławczych od niekorzystnych dla Ciebie rozstrzygnięć.

Jesteś pokrzywdzonym?

Czy wiesz, że Twój udział w sprawie karnej nie musi ograniczać się do złożenia zawiadomienia o przestępstwie? Jako pokrzywdzonemu, przysługuje Ci wiele uprawnień procesowych. Pomogę Ci w ich realizacji. Zadbam, by Twoje prawa w procesie karnym były przestrzegane. Pomagam osobom, firmom i instytucjom pokrzywdzonym przestępstwami. Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • przygotowanie i złożenie zawiadomienia o przestępstwie;
 • reprezentowanie przed organami procesowymi;
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym;
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • udział w posiedzeniach i rozprawach sądowych;
 • zaskarżanie niekorzystnych dla Ciebie rozstrzygnięć;
 • podejmowanie wszelkich czynności procesowych niezbędnych dla ochrony Twoich praw i interesów w postępowaniu.

Zostałeś skazany?

Moje wsparcie obejmuje również etap wykonania kary. Pomagam swoim Klientom m.in. w sprawach o: warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, kary grzywny.

Pomoc dla pokrzywdzonych

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa, pomogę Ci w dochodzeniu Twoich praw. Pamiętaj, że już na etapie śledztwa i dochodzenia możesz aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Nie chcesz tego robić osobiście? Chętnie Ci pomogę. Jako Twój profesjonalny pełnomocnik, będę dokonywała w Twoim imieniu wszelkich czynności procesowych i dbać o to, by Twoje prawa i interesy były właściwie chronione. Będę wspierała Cię również na etapie postępowania sądowego, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Prawo rodzinne

Zakładasz rodzinę?

Doradzę Ci, jak zabezpieczyć Twoje prawa i interesy przed zawarciem związku małżeńskiego, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo prawne Twojej rodziny. Pomogę Ci również chronić Twoje interesy, jeżeli żyjesz w związku partnerskim.

Rozstajesz się z małżonkiem lub partnerem?

Wiem, jak najlepiej zabezpieczyć Twoje prawa w przypadku rozstania, separacji lub rozwodu. Pomogę Ci: podzielić majątek wspólny i uregulować inne sprawy majątkowe po rozstaniu z małżonkiem lub partnerem, w tym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; ustalić kwestie związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi; dochodzić roszczeń alimentacyjnych;

Jesteś spadkobiercą?

A może to ty chcesz zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek Twojej śmierci? Niezależnie od tego, w jakiej roli występujesz, wiedz, że mogę Ci pomóc. Doradzam swoim Klientom w takich sprawach jak:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe;
 • zarząd sukcesyjny;
 • zachowek;
 • podział spadku;
 • umowy dotyczące spadku.

Odszkodowania

Pomagam swoim klientom w dochodzeniu odszkodowań od sprawców i zakładów ubezpieczeń.

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego?
 • błędu medycznego?
 • zdarzeń losowych (np. pożar, zalanie, kradzież)?

Jeżeli tak – jesteś we właściwym miejscu, by uzyskać pomoc. Skontaktuj się proszę ze mną i dowiedz się, jakie przysługują Ci prawa i jakie odszkodowanie możesz uzyskać. Pomogę Ci również wtedy, gdy otrzymałeś odszkodowanie w zaniżonej wysokości.

Mapa dojazdu

Kontakt

Katarzyna Achler

ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

+48 600 266 100
katarzyna.achler@achler.pl

Z uwagi na charakter mojej pracy, dla Państwa komfortu, osobista wizyta w Kancelarii powinna zostać wcześniej umówiona telefonicznie bądź mailowo.